Veronika Bílková
Pracoviště autora: Ústav mezinárodních vztahů Praha

Zranitelnost v právu lidských práv

Jurisprudence 5/2019 Rubrika: Články Str.: 1–10

Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva, lidská práva, Výbor OSN pro lidská práva, zranitelnost

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na to, jak právo lidských práv pracuje s konceptem zranitelnosti. V první části je rozebrán původ výrazu zranitelnost a jsou rozlišeny tři druhy zranitelnosti (univerzální, individuální a skupinová zranitelnost). Následně příspěvek představuje dvouprvkové pojetí (skupinové) zranitelnosti, z něhož právo lidských práv standardně vychází, rozebírá právní důsledky zařazení mezi zranitelné osoby a zamýšlí se nad přínosy a riziky konceptu. Druhá část příspěvku se zabývá využitím konceptu zranitelnosti v lidskoprávním systému OSN, které dokumentuje jak obecným rozborem právních instrumentů a aktivit orgánů světové organizace, tak několika konkrétními příklady z „judikatury“ těchto orgánů.


Stáhnout