Licenční a honorářové podmínky

Základní licenční a honorářové podmínky pro uveřejnění článků a odborných příspěvků v časopise Jurisprudence jsou:

  1. Autor poskytuje společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. (dále jen „vydavatel“) články a odborné příspěvky (dále jen „díla“) a poskytuje k nim vydavateli výhradní licenci, a to v podobě tištěné i elektronické.
  2. Autor poskytuje díla vydavateli bez nároku na peněžní odměnu.
  3. Autor souhlasí se zveřejněním svého díla včetně svého jména a e-mailového kontaktu v každém výtisku časopisu i v každé kopii šířené elektronicky.
  4. Autor i vydavatel mají právo před zveřejněním díla provést korekturu a obvyklé redakční úpravy díla.
  5. Autor poskytuje licenci k dílu na základní dobu 5 let s možností dalšího prodlužování. Autor souhlasí s tím, že dílo zůstane zařazeno v elektronických archivech časopisu i po ukončení licence.
  6. Vydavatel poskytne autorovi 1 autorský výtisk časopisu.
  7. Informace o zpracování osobních údajů vydavatelem jsou trvale dostupné na internetových stránkách www.wolterskluwer.cz v části „Ochrana osobních údajů“ a v sídle společnosti

Podrobnosti stanoví licenční ujednání, které autor obdrží od vydavatele k odsouhlasení před publikací svého článku.

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více