Jurisprudence je odborný časopis se všeobecným právním zaměřením. Publikuje příspěvky z oborů platného práva (soukromého i veřejného) a právní teorie. Vedle příspěvků akademického (teoretického) zaměření publikuje také články orientované na konkrétní problémy právní praxe.  Širším cílem časopisu je podporovat rozvoj právní vědy a přispívat k diskursu odborné veřejnosti při řešení teoretických i praktických otázek týkajících se jak práva České republiky, tak v nadnárodním měřítku i problémů zejména evropského práva a jeho vztahu k českému právnímu řádu. Vedlejší specializací Jurisprudence je oblast judikatury.

Více

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více