Přílohy a informace

Své příspěvky posílejte redakci prostřednictvím formuláře Poslat příspěvek. Na této stránce vyplňte všechny požadované informace, tedy zejména:

  • abstrakt v češtině (rozsah 600 až 1000 znaků vč. mezer)
  • abstrakt v angličtině (téhož rozsahu)
  • název příspěvku přeložený do angličtiny
  • klíčová slova v češtině (3–8)
  • klíčová slova v angličtině (3–8)
  • pracoviště autora: instituce (univerzita a fakulta, apod.), pracoviště (katedra, institut atd.), pracovní pozice (doktorand, asistent, docent apod.); v případě doktorandů je nutno připojit údaj, zda jde o interní nebo externí doktorské studium, a na jaké katedře
  • technické informace: korespondenční email pro čtenáře

Před odesláním příspěvku je nutné zaškrnout políčka, která se týkají autorského prohlášené.

Příspěvky do rubrik Recenze a Zprávy, které nevyžadují abstrakt, posílejte na emailovou adresu redakce.

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více