Redakce

 

Redakční rada:

Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy - šéfredaktor

Mgr. Tomáš Doležil, LL.M. Eur., Ph.D | AK JŠK - předseda redakční rady

Prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. et Mgr. Michal Bobek, M.Jur., M.Res., Ph.D. | Nejvyšší správní soud ČR

Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. | Právnická fakulta Trnavské univerzity

Prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Barbara Havelková, LL.M., D.Phil. | Faculty of Law, University of Oxford

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. | Zeppelin CZ a Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Jan Komárek, LL.M., D.Phil. | Faculty of Law, University of Copenhagen

Prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., S.J.D. | Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. | Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. | AK Kocián, Šolc, Balaštík a Právnická fakulta Univerzity Palackého

Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. | Cardiff Law School

Prof. Mag.phil. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D. |  Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. | Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. JUDr. Michal Tomášek, DrSc. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. | Ústavní soud ČR a Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. | Právnická fakulta Masarykovy univerzity

 

Redakce: 

Mgr. Iva Rolečková | redakce a předplatné

Monika Svobodová | sazba a grafika

Lukáš Gruber | web

 

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více