Alla Tymofeyeva
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Zranitelné osoby v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Jurisprudence 5/2019 Rubrika: Články Str.: 11–17

Klíčová slova: zranitelné osoby, judikatura, Evropský soud pro lidská práva, Evropská úmluva o lidských právech, definice

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je zamyslet se nad třemi výzkumnými otázkami, a to: 1) Jak definovat pojem „zranitelnost“? 2) Jaká jsou kritéria zranitelnosti? 3) Jaký vliv má zařazení osoby do kategorie „zranitelné“ na její postavení? Odpověď na tyto tři otázky je hledána přes prizma judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Analýza judikatury ESLP svědčí o tom, že zde absentuje přesná definice pojmu „zranitelná osoba“. ESLP označuje některé osoby za zranitelné, avšak zařazení osob do této kategorie je často velmi subjektivní, i když se může opírat na podklady z mezinárodních dokumentů. Označení osob za zranitelné zpravidla znamená, že ESLP bude vyžadovat od státu aktivní chování na jejich ochranu. Navíc ESLP judikoval, že ve věcech týkajících se zranitelných osob má stát menší prostor pro uvážení. V některých případech s ohledem na zvláštní zranitelnost jednotlivých osob ESLP povolil dokonce výjimky ze svých procesních pravidel.


Stáhnout