Zuzana Vikarská
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Výběr soudců evropských soudů: Rozhoduje odbornost, či politika?

Jurisprudence 6/2018 Rubrika: Články Str.: 22–36

Klíčová slova: Soudní dvůr Evropské unie, Evropský soud pro lidská práva, výběr soudců, političnost, odbornost

Abstrakt: Článek představuje procesy výběru soudců dvou evropských vrcholných soudů: Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. V obou případech struktura článku reflektuje tři relativně samostatné fáze těchto procesů: selekci na úrovni členského státu, přezkum odborné způsobilosti na nadnárodní úrovni a finální schválení či volbu kandidáta na nadnárodní úrovni. V rámci analýzy jednotlivých fází je kladen důraz na otázku, jakou roli hraje ve výběru evropských soudců političnost a jakou odbornost.


Stáhnout