Martin Štefko
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Nárok funkcionáře odborové organizace na placenou překážku z důvodu obecného zájmu ve světle úmluv MOP

Jurisprudence 6/2018 Rubrika: Diskuse Str.: 44–48

Klíčová slova: odborové organizace, překážka v práci, náhrada mzdy

Abstrakt: Předkládaný článek se zabývá povinností zaměstnavatele uvolnit odborového funkcionáře k výkonu funkce a za výkon této funkce jej platit náhradou mzdy či platu. Nedostatečná zákonná úprava vyvolává řadu aplikačních otázek včetně maximálního limitu, v němž mohou odboroví funkcionáři žádat o proplácení náhrad.


Stáhnout