Milan Lipovský
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

„Kvalitativní“ podmínky zločinu agrese: leadership clause a pojem zjevnosti

Jurisprudence 1/2019 Rubrika: Články Str.: 19–28

Klíčová slova: zločin agrese, Římský statut, zjevné porušení Charty OSN, leadership element

Abstrakt: V červenci 2018 byl završen desítky let trvající proces definování zločinu agrese a vytvoření podmínek pro jeho stíhání. Římský statut Mezinárodního trestního soudu je nyní nadán jurisdikcí nad zločinem agrese a Soudu bylo umožněno vykonávat ji. Definice zločinu je však v několika ohledech nejasná a nabízí řadu výkladových cest. Mnohé nejasnosti se už podařilo objasnit, ale zůstávají další, především materiální aspekty definice, které může definitivně vyřešit až samotný Soud. Mezi ně patří dva termíny naplňující roli „kvalitativního“ prahu, který musí být naplněn, aby mohl být pachatel shledán vinným. Definice zločinu agrese se skládá z jednání státu a jednání jednotlivce, přičemž u jednání státu roli kvalitativního prahu vykonává požadavek zjevnosti porušení Charty OSN, zatímco u jednání jednotlivce tzv. leadership element/clause, tedy vedoucí pozice. Cílem článku je naznačit možné interpretační cesty, kterými by se Soud mohl vydat ohledně těchto termínů.


Stáhnout