Jan Hurych
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Heuristika kotvy v právním rozhodování: čas pro psychologickou intervenci?

Jurisprudence 5/2019 Rubrika: Články Str.: 40–47

Klíčová slova: právní rozhodování, heuristika kotvy, kognitivní iluze, právní vzdělávání

Abstrakt: Heuristika kotvy je jednou z nejvýznamnějších a nejvíce zkoumaných kognitivních iluzí. Výzkum opakovaně prokázal její robustní efekt, který spočívá v ovlivnění odhadu/rozhodnutí pouhým vystavení se předchozí informaci – tzv. kotvě. Jak je tomu ale v právním rozhodování? Dostupné výzkumy ukazují, že i pro soudce a další právní profesionály představuje heuristika kotvy riziko zkreslení rozhodnutí nežádoucími vlivy, a to především pokud je výsledek rozhodnutí vyjádřen číselně. Nicméně ani ostatní rozhodnutí nejsou prostá tohoto rizika. Heuristika kotvy může takto narušovat hned několik právních principů. Výzkum v oblasti právního rozhodování je ale bohužel v příliš brzké fázi k formulaci konkrétních opatření, nicméně vzhledem k robustnosti obecných zjištění napříč různými obory, je nejvyšší čas se vážně zabývat těmito poznatky a otevřít více prostoru pro psychologický výzkum v oblasti práva k formulování vhodných opatření.


Stáhnout