Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Eurozatykač, polská soudní reforma a narušení důvěry mezi unijními státy

Jurisprudence 6/2018 Rubrika: Články Str.: 37–43

Klíčová slova: Polsko, Soudní dvůr EU, nezávislost soudů, Listina základních práv Unie, evropský zatýkací rozkaz, vzájemné uznávání, článek 7 SEU, Irsko, Maďarsko, Rumunsko

Abstrakt: Článek analyzuje přístup Soudního dvora EU k otázce, jaký dopad má polská soudní reforma zaváděná po roce 2015 na výkon evropských zatýkacích rozkazů vydávaných polskými soudy, resp. jaký dopad může mít zpochybnění existence nezávislého soudnictví v jednom z unijních států na mechanismus vzájemného uznávání v EU.


Stáhnout