Martin Lyčka

Zneužití dominantního postavení na trhu státním monopolem v judikatuře SDEU

Jurisprudence 4/2013 Rubrika: Články Str.: 24-29

Klíčová slova: dominantní postavení, státní monopol, konflikt zájmů, judikatura, Soudní dvůr EU

Abstrakt: Článek 106 SFEU zakazuje členským státům EU zavádět či zachovat v platnosti právní předpisy přijaté v souvislosti se svěřením výlučných či zvláštních práv veřejným podnikům, které jsou rozporné s ustanoveními na ochranu hospodářské soutěže, zejména článkem 102 SFEU. Předcházející judikatura Soudního dvora Evropské unie („Soudní dvůr“) stanovuje, že právní předpisy, jejichž důsledkem je konflikt zájmů či neschopnosti držitele výlučných práv uspokojit tržní poptávku. Ovšem z recentního rozhodnutí Soudního dvora ve věci DEI se podává, že skutečnost, že přítomnost bývalého monopolisty na trh vede ke ztížení přístupu na tento trh, není sama o sobě rozporná s články 106 a 102 SFEU.


Stáhnout