Tomáš Svoboda
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zdravotnický non-refoulement v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Jurisprudence 4/2022 Rubrika: Články Str.: 8-18

Klíčová slova: non-refoulement, mezinárodní ochrana, judikatura ESLP, vážná újma, doplňková ochrana

Abstrakt: Tento článek pojednává o specifické oblasti judikatury Evropského soudu pro lidská práva k principu nenavracení, který byl vyvozen z článku 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Cílem článku bylo pomocí analýzy judikatury ESLP zjistit, zda mohou zdravotní důvody aktivovat princip non-refoulement a zároveň prozkoumat dopady rozhodnutí ESLP na judikaturu českých nejvyšších soudů. Součástí analýzy je i nejnovější rozhodnutí ESLP z prosince 2021. ESLP dovodil, že zdravotní důvody mohou aktivovat princip nenavracení, pokud cizinec, který má být navrácen, trpí vážnou nemocí, v zemi původu absentuje odpovídající zdravotní péče nebo přístup k ní a existuje příčinná souvislost mezi absencí takové péče a rychlým vážným a nevratným zhoršením zdravotního stavu. Judikatura českých nejvyšších soudů potom dokládá, že vysoký práh pro aktivaci non-refoulement stále zůstává zachován.


Stáhnout