Maroš Matiaško

Zbavení osobní svobody v kontextu pobytových sociálních služeb: pohled Evropského soudu pro lidská práva

Jurisprudence 2/2013 Rubrika: Články Str.: 16-21

Klíčová slova: osobní svoboda, sociální služby, Evropský soud pro lidská práva, judikatura, duševní postižení

Abstrakt: Článek pojednává o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k problematice zásahů do práva na osobní svobodu osob s duševním postižením. V příspěvku je zejména argumentováno, že umístění osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům do pobytové sociální služby na základě dohody mezi poskytovatelem služby a opatrovníkem může založit zásah do osobní svobody ve smyslu čl. 5 EÚLP.


Stáhnout