Pavel Mates, Karel Šemík

Zamyšlení nad ústavností správního deliktu provozovatele vozidla

Jurisprudence 4/2013 Rubrika: Články Str.: 14-18

Klíčová slova: silniční zákon, univerzální správní delikt, pokuta

Abstrakt: Od ledna letošního roku vstupuje v účinnost novela silničního zákona, jejímž proklamovaným cílem je zlepšit postih osob, které nedodržují pravidla silničního provozu. Uzákoněn byl tzv. univerzální správní delikt, jehož pachatelem se stává provozovatel vozidla, pokud došlo k přestupku a nebyl zjištěn jeho pachatel. Je nepochybné, že v daném případě není respektováno ústavně garantované právo zajišťující zákaz sebeobviňování, protože provozovatel je donucován uvést sebe či osobu blízkou nebo zaplatit pokutu.


Stáhnout