Miluše Kindlová, Ondřej Preuss
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Výhrada svědomí v kontextu povinného očkování a mimo něj

Jurisprudence 3/2017 Rubrika: Články Str.: 17-30

Klíčová slova: výhrada svědomí, občanská neposlušnost, Ústavní soud, povinné očkování, test uplatnitelnosti

Abstrakt: Výhrada svědomí (a občanská neposlušnost) jsou důležité instituty, které vyvolávají mnoho nejasností ve vztahu adresátů právních norem a veřejné moci. Jednou ze základních otázek je, jaký je právní status výhrady svědomí – dle právní teorie, mezinárodního práva a českého ústavního práva. Dobrou příležitost k „demystifikaci“ a hledání pravidel uplatnění výhrady svědomí nám dává jedna z oblastí, v níž se výhrada svědomí může uplatnit, a sice institut povinného očkování, který byl v poslední době několikrát předmětem přezkumu nejvyššími soudními instancemi. Český Ústavní soud v této souvislosti vytvořil zvláštní test přípustnosti uplatnění výhrady svědomí právě na příkladu povinného očkování. Tento článek se však nezaměřuje toliko na tento test, ale na širší kontext chápání výhrady svědomí, podmínek její přípustnosti a aplikovatelnosti. Přichází i se zcela konkrétními závěry a doporučeními jak pro soudní přezkum, tak pro samotného zákonodárce.


Stáhnout