Viktor Derka
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů

Jurisprudence 1/2017 Rubrika: Články Str.: 3-14

Klíčová slova: soudy, Ministerstvo spravedlnosti, správa, jmenování, funkcionáři, transparence, výběrová řízení

Abstrakt: Práce se zabývá aktuálně živým tématem jmenování soudních funkcionářů. V první kapitole rozebírá nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010, názory odborné veřejnosti a vývoj vnitřní normotvorby Ministerstva spravedlnosti. Druhá kapitola navazuje posuzováním vybraných jmenování na konkrétních soudech a nabízí případná řešení současné neideální situace. Primárními zdroji práce jsou zákony, judikatura, vnitřní normotvorba Ministerstva spravedlnosti a sdělení či rozhodnutí vydaná v návaznosti na žádosti o informace, práce ale též zohledňuje sekundární literaturu v podobě odborných článků.


Stáhnout