Petr Kolman

Transparentnost veřejné správy aneb jde o opatření obecné povahy?

Jurisprudence 2/2013 Rubrika: Články Str.: 2-9

Klíčová slova: veřejná správa, sazebník úhrad, judikatura, tranparentnost

Abstrakt: Autor řeší především otázku, zda sazebník úhrad za poskytování informací je tzv. opatřením obecné povahy. Autor se staví relativně kriticky k jednomu z judikátů Nejvyššího správního soudu v České republice.


Stáhnout