Eva Šulcová

Specifické zdaňování finančního sektoru

Jurisprudence 3/2013 Rubrika: Články Str.: 13-19

Klíčová slova: daně, finanční trh, finanční krize, daň z finančních transakcí

Abstrakt: V souvislosti s řešením dopadů ekonomické krize a ve snaze o předcházení dalších negativním jevům v rámci finančních trhů přicházejí ke slovu také návrhy na uplatnění úhrady finančních prostředků do veřejných rozpočtů od subjektů podnikajících na finančním trhu, a to prostřednictvím specifického zdanění jejich činnosti. Tyto specifické daňové povinnosti mohou mít různou podobu s ohledem na samotný účel zdanění a konkrétní konstrukci zdanění. Cílem textu je zpřehlednit stávající situaci v případě specifických daňových povinností plynoucích z působení daňového subjektu na finančním trhu, v návaznosti na opatření zaváděná následkem finanční krize. V textu jsou popsány obecně jednotlivé možnosti a typy zdanění, jakož i konkrétní ukázky dnes existující v některých evropských zemích. Detailněji je pak popsán aktuální návrh na specifické zdanění prostřednictvím daně z finančních transakcí.


Stáhnout