Marian Kokeš

Soudcovské platy 2013 aneb prozatímní vrchol českého zákonodárného kutilství v kontextu judikatury Ústavního soudu

Jurisprudence 3/2013 Rubrika: Články Str.: 3-9

Klíčová slova: plat, soudci, judikatura, Ústavní soud, demokratické principy

Abstrakt: Autor se v článku zabývá problematikou legislativního procesu ve stavu legislativní nouze a jeho vazby na demokratické principy ovládající legislativní proces. Na konkrétním případě procesu přijímání zákona upravujícího tzv. soudcovské platy, který považuje za „prozatímní vrchol českého zákonodárného kutilství“, pak názorně ukazuje, jak český zákonodárce při své činnosti tyto demokratické principy (ne)respektuje a účelově je pomíjí, což vyvolává pochybnosti nejen o ústavní konformitě legislativního procesu, ale v konečném důsledku snižuje kvalitu a úroveň právního řádu ČR jako celku.


Stáhnout