Marek Antoš
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Současné ústavní soudnictví: nepravý dědic Hanse Kelsena?

Jurisprudence 2/2017 Rubrika: Diskuse Str.: 36-41

Klíčová slova: ústavní soudy, Hans Kelsen, metodologie soudního přezkumu ústavnosti

Abstrakt: Za otce evropského ústavního soudnictví bývá všeobecně považován Hans Kelsen. Přestože nelze popřít, že se jeho práce výrazně zasloužily o vznik ústavního soudnictví v Evropě a ovlivnily i jeho povahu, tento příspěvek upozornil na to, že dnešní podoba evropského ústavního soudnictví se od původních Kelsenových představ výrazně odlišuje. Při diskusi o činnosti ústavních soudů bychom proto měli akceptovat, že jde o politické aktéry sui generis, a soustředit se raději na kritickou analýzu toho, jak poctivě a přesvědčivě přistupují k odůvodnění svých rozhodnutí.


Stáhnout