Daniel Lála
Pracoviště autora: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Sjednání komanditní sumy a důsledky s tím spojené

Jurisprudence 5/2020 Rubrika: Články Str.: 35-42

Klíčová slova: komanditní společnost, komanditní suma, komanditista, ručení

Abstrakt: Článek pojednává o sjednání a důsledcích sjednání komanditní sumy pro některé nebo všechny komanditisty komanditní společnosti. Autor vymezuje pojem komanditní sumy a uvádí, že komanditní sumu je třeba vždy sjednat ve společenské smlouvě. Sjednáním komanditní sumy dochází zpravidla k zásahu do práv ostatních komanditistů a může dojít i k zásahu do práv komplementářů, a proto je ke sjednání komanditní sumy vždy třeba souhlasu těch společníků, do jejichž práv se zasahuje, a to i když je možné měnit společenskou smlouvu většinovým rozhodováním. Sjednání komanditní sumy má dopady na dělení zisku mezi komanditisty, na nesení ztráty komanditisty i na jeho ručení. Úprava v zákoně o obchodních korporacích přitom vyvolává řadu výkladových problémů, které autor řeší. Autor rozebírá i důsledky změn výše vkladové povinnosti na komanditní sumu.


Stáhnout