Tomáš Friedel
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Rukavice právu uměním hozená, anebo snad rudé trenky? Právní následky jedné umělecké akce

Jurisprudence 4/2017 Rubrika: Diskuse Str.: 33-37

Klíčová slova: Ztohoven, prezidentovo špinavé prádlo, svoboda umělecké tvorby, svoboda projevu, umění

Abstrakt: Diskusní článek se – na základě akademické debaty, která proběhla začátkem roku na Právnické fakultě UK – zabývá otázkou vztahu práva a (vizuálního) umění. V první řadě upozorňuje na (právní) neukotvenost pojmu umění. Za druhé pak poukazuje na možná pojetí ústavní a mezinárodní ochrany umělecké tvorby (samostatná komplexní ochrana vs. zvláštní ochrana v rámci ochrany svobody projevu) a dopady, které by ochrana mohla mít v právní praxi. Hlavní účel článku spočívá ve výzvě k dalšímu rozvíjení představeného tématu.


Stáhnout