Markéta Křižáková, Věra Honusková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Reforma Společného evropského azylového systému

Jurisprudence 2/2019 Rubrika: Články Str.: 13–22

Klíčová slova: Společný evropský azylový systém, mezinárodní ochrana, solidarita, dočasnost, bezpečné země

Abstrakt: Příchod většího počtu osob ze třetích zemí do Evropské unie v roce 2015 ukázal kromě jiného slabiny Společného evropského azylového sytému (SEAS), zejména nerovnoměrnost v zatížení jednotlivých zemí příchodem osob žádajících ochranu. Evropská komise se proto rozhodla SEAS prostřednictvím několika legislativních návrhů reformovat. Článek se zaměřuje na návrh nařízení Dublin IV, návrh kvalifikačního nařízení a návrh procedurálního nařízení a konkrétně analyzuje navrhované změny, které mají za cíl nastavení solidarity mezi členskými státy, zrychlení azylového řízení, a ty, které akcentují dočasnost ochrany. Mnohé návrhy, jako například automatický relokační mechanismus či povinné přezkumy udělených statusů, byly během vyjednávání zcela nebo částečně opuštěny, ač měly řešit zásadní otázky spojené s funkčností stávajícího systému. Nedá se nyní říci, zda bude reforma SEAS vůbec přijata a v jaké podobě. Zmíněné nedořešené otázky se však nejpozději při další uprchlické (migrační) vlně vrátí.


Stáhnout