Marek Zukal
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Proč je dluh věcí v právním smyslu?

Jurisprudence 6/2017 Rubrika: Diskuse Str.: 40-42

Klíčová slova: věc v právním smyslu, dluh, legální definice

Abstrakt: Článek se zabývá problémem dluhu jako věci v právním smyslu. Občanský zákoník z roku 2012 navrátil do českého soukromého práva širší pojetí věci. Vlivem této změny se objevily diskuse o tom, zda některé součásti objektivní reality lze považovat za věci v právním smyslu, či nikoli. Totéž platí i o dluhu. Závěr vyslovený v tomto článku zní ve prospěch vnímání dluhu jako věci v právním smyslu, neboť tento splňuje kumulativně všechny náležitosti vyžadované v závazné legální definici. Pozornost je zaměřena především na užitečnost dluhu jako jeden z definičních znaků věci v právním smyslu. Jeho užitečnost, tedy schopnost sloužit potřebě lidí, je ilustrována na konkrétním případu. Ze všech v článku podrobně popsaných důvodů autor nemohl (byť v rozporu s některými dosud publikovanými názory) dospět k jinému závěru, než že dluh je třeba považovat za věc v právním smyslu.


Stáhnout