Harald Christian Scheu

Problematika důkazního břemene v evropském antidiskriminačním právu

Jurisprudence 4/2013 Rubrika: Články Str.: 18-24

Klíčová slova: důkazní břemeno, antidiskriminace, judikatura, evropské právo

Abstrakt: Příspěvek představuje vývoj vedoucí k zakotvení institutu převrácení důkazního břemene v evropském antidiskriminačním právu a upozorňuje na některé problematické aspekty tohoto institutu. V důsledku aktivistické judikatury se institut převracení důkazního břemene proměnil z jemného nástroje uplatněného jen ve zvláštních případech ve standardní nástroj určený k plošné aplikaci ve všech případech údajné diskriminace. Dva poměrně nové případy rozhodnuté Nejvyšším soudem USA a Soudním dvorem EU demonstruje, k jakým nesmyslným výsledkům povede aplikace rigidních pravidel dokazování v současném antidiskriminačním právu.


Stáhnout