Karel Černín
Pracoviště autora: Nejvyšší správní soud

Principy dobré správy v argumentaci NSS: výsledky empirického výzkumu

Jurisprudence 5/2019 Rubrika: Články Str.: 26–39

Klíčová slova: dobrá správa, Nejvyšší správní soud, empirický výzkum

Abstrakt: Autor provedl empirický výzkum toho, jak využíval Nejvyšší správní soud (NSS) ve své argumentaci principy dobré správy, a to od svého vzniku v roce 2003 do konce roku 2016. Z výsledků vyplývá, že na četnost výskytů pojmu „dobrá správa“ v judikatuře NSS měla pravděpodobně vliv aktivita veřejného ochránce práv. Když už se NSS na právní principy v argumentaci odvolává, hrají často klíčovou roli. Ojediněle se vyskytují případy, kdy má odkaz NSS na právní princip nedostatečnou oporu v pramenech práva. Častějším prohřeškem je však to, že NSS dostatečně nevyužije tradiční argumentační metody a neidentifikuje rozpor v takto dosažených výsledcích předtím, než přistoupí k principiální argumentaci.


Stáhnout