František Cvrček
Pracoviště autora: Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Právní informatika a lingvistika

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 49-53

Klíčová slova: právní informatika, právní lingvistika, právní korpusy, právnické slovníky, právní terminologie

Abstrakt: Článek se zabývá možnostmi aplikace lingvistiky a informatiky v oblasti práva. Nyní probíhající projekt PES je založen na propojení doktrinálních slovníků s individuální ontologií, právních a obecných korpusů a lingvistických prostředků analýzy právních textů. Program je obecně dostupný na WEB a je využíván především ve výzkumu, výuce a legislativě. Možnosti využití programu PES jsou demonstrovány na příkladech.


Stáhnout