Harald Christian Scheu, Barbora Havlíková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Povinné očkování proti onemocnění covid-19 mezi zajištěním veřejného zdraví a ochranou individuálních lidských práv

Jurisprudence 3/2022 Rubrika: Články Str.: 13-21

Klíčová slova: povinné očkování, nedotknutelnost osoby, lidská důstojnost, Listina základních práva a svobod, Evropská úmluva o lidských právech, zásada přiměřenosti

Abstrakt: Povinné očkování vyvolává celou řadu klíčových otázek souvisejících s ústavní a mezinárodní ochranou lidských práv. Odborná doktrína a příslušná judikatura Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva poskytují důležité vodítko v této oblasti. Stanovení správné rovnováhy mezi sledovaným legitimním cílem a zvoleným prostředkem do velké míry záleží na aktuálním stavu vědeckého poznání. Proto příslušné soudy zpravidla přiznávají legislativní, a popř. i exekutivní moci, nemalý prostor pro uvážení. Opatření v podobě povinného očkování by však mělo být jedním z posledních prostředků určených k ochraně veřejného zdraví.


Stáhnout