Markéta Selucká
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Poukaz na zájezd dle „lex voucher“ a ty jiné

Jurisprudence 6/2021 Rubrika: Články Str.: 41-46

Klíčová slova: Poukaz, voucher, zájezd, pandemie covid-19, zákon č. 185/2020, směrnice (EU) 2015/2302

Abstrakt: Příspěvek pojednává o poukazech na zájezd vydávaných pořadateli (cestovními kancelářemi) v době pandemie covid-19 a snaží se nabídnout kritický úhel pohledu na aplikaci zákona č. 185/2020 Sb. Zabývá se informační povinností dle ust. § 9 lex voucher, vydáváním poukazů dle zákona č. 185/2020 Sb., ale i poukazů, které byly vydány pořadateli v rozporu se zákonnou úpravou. Řešenou otázkou je rovněž možnost odmítnutí poukazů z důvodu stanovených v zákoně zákazníkem – kontrahentem a zákazníkem – beneficientem. Článek je završen návrhem de lege ferenda, který nabízí možné řešení ochrany zákazníka v podobě limitace záloh, které pořadatelé přijímají v okamžiku sjednání smlouvy.


Stáhnout