Michal Tomášek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Politická otázka při přezkumu ústavnosti na Dálném východě

Jurisprudence 1/2017 Rubrika: Články Str.: 25-31

Klíčová slova: Čína, Jižní Korea, Tchaj-wan, Nejvyšší soud, Ústavní soud, politická otázka

Abstrakt: Přezkum ústavnosti nemá v dálněvýchodních zemích dlouhou tradici. Poprvé byl zaveden v Japonsku spolu s Ústavou z roku 1947, sepsanou americkými experty. Od té doby se přezkum ústavnosti stal pro japonský Nejvyšší soud běžnou praxí. V Jižní Koreji byl k témuž účelu v roce 1988 zřízen Ústavní soud podle německého modelu. V ČLR není přezkum ústavnosti vykonáván soudy, ale Stálým výborem Všečínského shromáždění lidových zástupců. V Čínské republice (Tchaj-wanu) byla k tomuto účelu v roce 1948 vytvořena Vysoká soudní rada. Doktrína politické otázky měla v činnosti výše zmíněných institucí řadu projevů.


Stáhnout