Barbora Gonsiorová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Plná moc ve správním řízení

Jurisprudence 1/2017 Rubrika: Články Str.: 32-42

Klíčová slova: zastoupení, správní orgán, účastník správního řízení, generální plná moc, prezidiální plná moc, zástupčí oprávnění, Nejvyšší správní soud

Abstrakt: Institut plné moci je ve správním řízení projevem práva na zastoupení zaručeného na ústavní úrovni. Jeho praktické použití však skýtá mnoho interpretačních i aplikačních problémů, jejichž původ je možné hledat v několika rovinách, tj. z teoretického pohledu v právně dualistické povaze plné moci, z praktického pohledu v nejednotné a nepředvídatelné praxi aplikujících správních orgánů, která ovšem navazuje na často stejně vadnou interně závaznou metodiku nadřízených orgánů. Velkým pomocníkem je v těchto případech judikatura vyšších soudních instancí. Tento příspěvek je tedy obsahově zaměřen na použití plné moci ve správním řízení a zejména judikaturní výklad příslušných norem správního práva.


Stáhnout