Ivo Pospíšil
Pracoviště autora: Nejvyšší správní soud

Plénum Ústavního soudu: o spalovacím motoru s „papírově“ velkým výkonem a čtyřech elektromotorech

Jurisprudence 5/2021 Rubrika: Články Str.: 15-20

Klíčová slova: ústavní soudnictví; Ústavní soud; plénum; rozšířený senát NSS; velký senát NS; sjednocování judikatury; kontrola norem; ústavní stížnost

Abstrakt: Článek se věnuje úvahám o roli pléna Ústavního soudu ČR, pokud jde o sjednocování judikatury tohoto vrcholného soudního orgánu. Současně je polemickou recenzí na monografii O. Kadlece o roli těchto ústředních sjednocovacích těles na vrcholných soudech. Autor článku, který v minulosti působil na Ústavním soudu v různých pracovních pozicích (asistent soudce, vedoucí analytického odboru, generální sekretář), potvrzuje závěry monografie, že právní úprava svěřuje plénu rozsáhlé pravomoci a klade na něj vysoká očekávání, která toto těleso není schopno prakticky naplnit. To je dáno jak složením pléna, v němž zasedá všech 15 soudců Ústavního soudu, tak tím, že plénu je svěřena nejen role sjednocovatele judikatury, ale – a to především – samostatná rozhodovací agenda v podobě přezkumu norem. Sjednocování rozhodovací činnosti senátů tak fakticky stojí na vedlejší koleji. Autor se snaží analyzovat další příčiny tohoto stavu a uvažuje nad možnými řešeními.


Stáhnout