Zdeněk Koudelka

Obživnutí právního předpisu

Jurisprudence 4/2013 Rubrika: Články Str.: 8-14

Klíčová slova: právní předpis, zrušení, ústavní soud

Abstrakt: Text se zabývá obživnutím právního předpisu, který byl zrušen právním předpisem, jenž byl následně zrušen Ústavním soudem. Poukazuje na nejednotný přístup k řešení. Text vychází ze zásady, že pokud výslovně právo nestanoví jinak, zrušený právní předpis neobživne tím, že se zruší předpis, který jej zrušil.


Stáhnout