Lukáš Boháček
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Obiter dictum a jeho místo a funkce v českém právním systému

Jurisprudence 6/2021 Rubrika: Články Str.: 11-22

Klíčová slova: Soudní rozhodnutí, judikatura, precedent, odůvodnění rozhodnutí, obiter dictum, nosné důvody, český právní systém, common law

Abstrakt: Článek se věnuje částem odůvodnění soudních rozhodnutí označovaných jako obiter dictum. Jelikož se jedná o institut vlastní právním systémům uplatňujícím doktrínu precedentu, článek zvažuje, zda má v České republice vůbec své místo a funkci, či zda se jedná o něco, co zde své opodstatnění nemá. V komparaci s právním systémem Anglie a Walesu článek nejprve posuzuje význam částí soudních rozhodnutí označovaných jako obiter dictum a poukazuje na specifický potenciál, který v českém právním systému mají. Následně článek zvažuje, jestli je vhodné a smysluplné vyjádření uvedená nad rámec nutného v českých soudních rozhodnutích uvádět a zda má využití tohoto institutu v českém právním systému své místo a opodstatnění.


Stáhnout