Karel Svoboda

Nový občanský zákoník a jeho vliv na koncepční změny v civilním procesu

Jurisprudence 2/2013 Rubrika: Články Str.: 3-6

Klíčová slova: občanský zákoník, civilní řízení, harmonizační novela

Abstrakt: Nový občanský zákoník musí doprovodit změny v předpisech práva procesního, které umožní soudní realizaci řady nových institutů hmotného práva, které kodex zavádí. Schválení těchto procesních norem (zejména zákona o zvláštních typech řízení a tzv. harmonizační novely OSŘ) lze očekávat do poloviny roku 2013. Zákonodárce využil těchto legislativních návrhů mj. i k tomu, aby prosadil některé nové myšlenky, jež do jisté míry mohou změnit povahu českého civilního procesu. Autor článku se pokouší tyto změny vyhodnotit.


Stáhnout