Tereza Papoušková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Nastolování agendy u Ústavního soudu: Kdo a na základě čeho vybírá, které případy projednat a které odmítnout?

Jurisprudence 6/2018 Rubrika: Články Str.: 3–21

Klíčová slova: Ústavní soud, ústavní soudci, asistenti ústavních soudců, nastolování agendy, zjevná neopodstatněnost, diskreční pravomoc, mimoprávní vlivy na rozhodování soudců

Abstrakt: Důležitou otázkou je nejen to, jak Ústavní soud rozhoduje, ale i o čem, tedy jak je nastolována jeho agenda. Jakou roli v tomto procesu hrají soudci a jejich asistenti? Jaké faktory jsou pro ně při rozhodování, zda případ věcně projednat, či jej odmítnout, relevantní? Tyto otázky jsou zkoumány na základě odpovědí asistentů na dotazník, rozhovorů s asistenty a ústavními soudci a statistické a obsahové analýzy konečných rozhodnutí Ústavního soudu. Zjištění jsou následující. Soudci zpravodajové a někdy i jejich asistenti to, o čem Ústavní soud jedná, ovlivňují, a to především tak, že v určité věci (ne)vypracují nález. Asistenti i soudci nález vypracovávají především tehdy, chtějí-li návrhu vyhovět. Někteří soudci pak nálezy píšou častěji ve věcech, na něž se odborně zaměřují. Tento stav, kdy Ústavní soud vydává především vyhovující nálezy a jednotliví soudci mají vliv na okruh Ústavním soudem řešených témat, je v článku dále diskutován, a to spolu s možnými kroky vedoucími k jeho změně.


Stáhnout