Pavlína Hubková
Pracoviště autora: Fakulta práva, ekonomie a financí Univerzity v Lucemburku

Mezinárodní soft law jako koncept v judikatuře správních soudů

Jurisprudence 5/2022 Rubrika: Články Str.: 1-10

Klíčová slova: mezinárodní právo, mezinárodní soft law, vnitrostátní aplikace, judikatura, správní soudy

Abstrakt: Mezinárodní soft law jako pojem zastřešuje velké množství různorodých mezinárodních aktů, které nejsou právně závazné, ale přesto mají schopnost vyvolat právní účinky. Pro vnitrostátní soudy představuje mezinárodní soft law cizí element, protože vzniká mimo stát a vzpouzí se tradičnímu binárnímu pojetí práva, podle kterého musí být právní normy závazné, jinak nejsou vůbec právem. Tento cizí element se přesto dostává do rozhodování českých správních soudů. Článek mapuje, jak a v jakých situacích s konceptem soft law správní soudy pracují a jaké důsledky ze soft law vyvozují.


Stáhnout