Magdalena Ličková
Pracoviště autora: Soudní dvůr Evropské unie

Mezinárodněprávní závazky členských států Evropské unie a povaha unijního práva: „In foro interno, in foro externo“?

Jurisprudence 1/2021 Rubrika: Články Str.: 1-12

Klíčová slova: Právo Evropské unie, čl. 351 SFEU, mezinárodní právo veřejné, normativní konflikty, mezinárodní odpovědnost členských států EU, povaha unijního práva

Abstrakt: Z mezinárodněprávního pohledu se z členských států stávají poněkud komplikovaní aktéři. Jejich členství v Evropské unii je doprovází za celé řady okolností a loajalita vůči unijnímu právnímu pořádku dává v některých mezinárodněprávních situacích vzniknout požadavku, aby jejich řešení odrážela modus operandi vnitrounijních vztahů. Z vnitrounijního prostoru tak byla v poněkud pozměněné podobě exportována teze specificity unijního práva, aby byla uplatněna v kontextu mezinárodněprávního hodnocení jednání členských států. Z tohoto hlediska je pak výsledek závislý na počáteční kvalifikaci unijního práva: Jedná se o jeden z mezinárodních závazků členských států? Má mezi nimi speciální postavení? Nebo se jedná výhradně o součást vnitrostátního práva? Unijněprávní a mezinárodněprávní odpovědi se ne zcela překvapivě liší. Tento článek se vedle jejich zmapování snaží zachytit záblesky soudního dialogu, který k danému tématu probíhá mezi mezinárodními rozhodovacími instancemi a Soudním dvorem EU.


Stáhnout