Natalie Illková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mezinárodněprávní aspekty distribuce vakcín proti covidu-19

Jurisprudence 3/2022 Rubrika: Články Str.: 22-28

Klíčová slova: očkování proti covidu-19, právo na zdraví, mezinárodní solidarita, COVAX

Abstrakt: Článek vychází z odlišného stavu v různých státech pokud jde o zvládání pandemie covid-19. Ukazatelem je v daném případě procento proočkovanosti osob a výrazné rozdíly v hodnotách ekonomicky vyspělých a rozvojových států. Článek představuje, jak nastalou situaci reflektuje i mezinárodní společenství a jak k řešení nerovnoměrné distribuce vakcín přispívá. Dále se text zaměřuje na právo na zdraví, případně právo na očkování, a zkoumá jejich jednotlivé aspekty (právní základ, odpovědnost, kontrolní mechanismus a vynutitelnost). V závěru se článek věnuje reálnému stavu distribuce vakcín, otázkám solidarity mezinárodního společenství a propojení jednotlivých částí článku.


Stáhnout