Radim Seltenreich
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mezi ideologií a pragmatismem – ústavní zakotvení frankistického režimu ve Španělsku

Jurisprudence 3/2020 Rubrika: Články Str.: 11–20

Klíčová slova: frankistický režim, falangistická ideologie, ústavnost a ideologie, základní zákony, Kodex práce

Abstrakt: Autor se ve svém článku zabývá frankistickým státem ve Španělsku, přičemž hlavním záměrem jeho studie je zkoumání vlivu ideologie na ústavní zakotvení tohoto režimu. Na konkrétním znění klíčových „základních zákonů“ tohoto státu, které plnily právě roli jeho ústavy, tak chce ukázat, jak se tento režim postupně proměňoval od zakladatelské a nesmiřitelné ideologičnosti k postupnému pragmatismu, který musí brát ohled zejména na měnící se mezinárodní situaci. Konkrétně nás tak autor nejprve seznamuje se španělským ústavním vývojem do občanské války, přičemž odpovídající pozornost věnuje také falangistickému hnutí a jeho ideologii, která nachází svůj výraz zejména v Kodexu práce z roku 1938. V další části textu se pak věnuje jisté ústavní transformaci režimu v souvislosti s koncem druhé světové války a nástupem války studené. Konečně závěrečná část studie líčí poslední údobí ústavnosti frankistického režimu v souvislosti se smrtí jeho zakladatele.


Stáhnout