Nela Laryšová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mälksoo, L. – Benedek W. (eds.). Russia and the European Court of Human Rights: The Strasbourg Effect. Cambridge: Cambridge University Press, 2018

Jurisprudence 1/2019 Rubrika: Recenze Str.: 43–45


Stáhnout