Jan Tryzna
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Limity retroaktivní aplikace právních předpisů

Jurisprudence 3/2017 Rubrika: Články Str.: 31-41

Klíčová slova: retroaktivita, právní předpis, neretroaktivita, retroaktivita pravá a nepravá

Abstrakt: Článek analyzuje problematiku aplikace právní úpravy vykazující znaky retroaktivity. Zabývá se jednak přípustností retroaktivní právní úpravy jako takové, jednak hledá pravidla korektního používání právních předpisů z hlediska intertemporálního. Klíčová je otázka potencionálně přípustného užívání nové právní úpravy podle principu nepravé retroaktivity za situace, kdy zákonodárce nezakotví žádná intertemporální pravidla. Na základě provedeného historického i mezinárodního srovnání je formulován závěr, podle kterého je v případě absence intertemporálních pravidel potřeba novou právní úpravu užívat podle principu neretroaktivity, tj. výlučně prospektivně.


Stáhnout