Filip Horák
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lidská důstojnost v ústavním právu: legitimní argument nebo axiom?

Jurisprudence 4/2017 Rubrika: Články Str.: 3-14

Klíčová slova: lidská důstojnost, axiom, právní argumentace, princip proporcionality

Abstrakt: Poté, co se lidská důstojnost rozšířila do velkého množství ústav na celém světě, se stává její podrobné prozkoumání stále důležitějším. Tento článek rozlišuje tři samostatná pojetí lidské důstojnosti v ústavním právu, jmenovitě samostatné lidské právo, zdroj lidských práv a objektivní ústavní hodnotu. Každé z těchto pojetí je založeno na jednom z historických přístupů k lidské důstojnosti. Hlavním argumentem tohoto článku je, že propojováním těchto tří, jinak samostatně legitimních pojetí, dochází k vytváření nebezpečných a nežádoucích hybridních forem lidské důstojnosti, které se chovají jako axiomy a znemožňují tak racionální právní argumentaci jakož i užití testu proporcionality. Takovéto užívání lidské důstojnosti v ústavním právu je argumentačním faulem, kterého se bohužel dopouští velké množství soudů i teoretiků.


Stáhnout