Filip Horák
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Krize hodnot a soudobé právo

Jurisprudence 4/2019 Rubrika: Články Str.: 28–41

Klíčová slova: krize hodnot, axiologie, funkcionální analýza, prázdné skořápky

Abstrakt: Cílem tohoto článku je teoreticky pojednat o problému prohlubující se krize axiologického jádra právního systému v rámci západní civilizace. Tento problém je nejprve identifikován a přiblížen prostřednictvím tří příběhů věnujících se vývoji západního myšlení. Následuje podrobná analýza vývoje myšlení o stěžejních hodnotách tvořících základ našeho právního systému, konkrétně důstojnosti, spravedlnosti, svobody a rovnosti, jejímž cílem je poukázat na fakt, že se z těchto hodnot postupně staly vágní, prázdné skořápky naplnitelné jakýmkoli obsahem, což z nich činí zcela nevhodný základ pro právo. Článek konečně upozorňuje, že snahy o axiomatizaci těchto hodnot nejsou řešením, nýbrž spíše prohloubením tohoto problému, a nabízí jako alternativu nový přístup k hodnotám, založený na jejich empirické funkcionální analýze kombinované s filozofickým teleologickým přístupem.


Stáhnout