Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Kondicionalita právního státu v unijním rozpočtu: Nová pravidla na pomezí práva a politiky

Jurisprudence 2/2022 Rubrika: Články Str.: 34-40

Klíčová slova: Právní stát, politika soudržnosti, Next Generation Fond, kondicionalita, Soudní dvůr EU, Polsko, Maďarsko, Evropská komise, Evropský parlament, Evropská rada, Proporcionalita, Finanční rámec EU na období 2021–2027

Abstrakt: Stať mapuje cestu k přijetí nařízení o kondicionalitě právního státu v unijním rozpočtu v roce 2020 a politické zarámování přijímání i aplikace nového unijního režimu. Následně stať rozebírá přezkum legality nařízení, který z iniciativy Polska a Maďarska provedl Soudní dvůr Evropské unie, kde unijní soudci poskytli vhled do svého výkladu existence unijních pravomocí k přijetí nařízení, do vztahu mezi režimem podle nového nařízení, mechanismem podle čl. 7 SEU a dozorčí žalobou, stejně jako do samotného unijního konceptu právního státu.


Stáhnout