Richard Král
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy; Legislativní rada vlády

Ke slučitelnosti „Lex Voucher“ s právem EU

Jurisprudence 3/2020 Rubrika: Diskuse Str.: 40–43

Klíčová slova: Lex Voucher, slučitelnost s právem EU, výklad směrnice

Abstrakt: Příspěvek se zabývá slučitelností tzv. Lex Voucher s unijní směrnicí o souborných cestovních službách. Zatímco směrnice ve svém čl. 12 odst. 4 uvádí, že v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu mimořádné a nevyhnutelné okolnosti musí cestovní kancelář zákazníkovi vrátit veškeré jeho platby, a to do 14 dnů, tak Lex Voucher v reakci na koronavirovou pandemii umožňuje cestovní kanceláři plnění této povinnosti za určitých podmínek oproti vystavení voucheru na zájezd odsunout až o více než rok. Přesto lze Lex Voucher považovat za slučitelný se směrnicí, protože použití systematického a teleologického výkladu umožňuje v situaci zcela bezprecedentní koronavirové pandemie teleologickou redukci směrnice a tudíž určité odchýlení se od doslovného výkladu čl. 12 odst. 4 Směrnice.


Stáhnout