Kateřina Šimáčková
Pracoviště autora: Právnícká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústavní soud České republiky

K pojmu zranitelnost v českém právním prostředí, zejména v judikatuře Ústavního soudu

Jurisprudence 5/2019 Rubrika: Články Str.: 18–25

Klíčová slova: zranitelnost, zvláštní zranitelnost, kontrola norem, řízení o ústavní stížnosti, práva osob s psychosociálním postižením, práva dětí

Abstrakt: V posledních letech s charakterizací určitých osob jako nositelů základních práv a svobod souvisí i nově používaný právní pojem zranitelnost a zvláštní zranitelnost. Koncept zranitelnosti se v českém právním diskurzu objevuje nejprve v návaznosti na zahraniční inspiraci, a to jak v právní doktríně, tak i v legislativě a soudních rozhodnutích. Stať se zaměřuje zejména na to, jak s tímto tématem pracuje judikatura českého Ústavního soudu, a to jak v rozhodování o ústavních stížnostech, tak při kontrole norem.


Stáhnout