Veronika D’Evereux
Pracoviště autora: CEVRO Institut

K některým otázkám úlohy Rady bezpečnosti OSN a stíhání mezinárodněprávních zločinů v kontextu ozbrojeného útoku Ruské federace vůči Ukrajině

Jurisprudence 2/2022 Rubrika: Články Str.: 1-10

Klíčová slova: válečné zločiny, Rusko, Ukrajina, Rada bezpečnosti

Abstrakt: Příspěvek je věnován popisu a stručnému rozboru událostí na počátku ruské invaze vůči Ukrajině z pohledu mezinárodního práva. Příspěvek se zabývá úlohou Organizace spojených národů a neschopností Rady bezpečnosti plnit v daném případě svou základní funkci, která jí byla svěřena Chartou OSN. Příspěvek stručně vystihuje relevantní aspekty práva za ozbrojených konfliktů, zakázané způsoby a prostředky vedení boje ve vztahu k válečnému konfliktu na Ukrajině. Příspěvek se dále zabývá otázkami vyšetřování neplnění závazků Ruské federace plynoucích z mezinárodního práva a stíháním nejzávažnějších zločinů dle mezinárodního práva.


Stáhnout