Daniel Bartoň
Pracoviště autora: Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova

Jak (ne)uvažovat o násilí a Istanbulské úmluvě

Jurisprudence 2/2019 Rubrika: Diskuse Str.: 34–42

Klíčová slova: Istanbulská úmluva, násilí na ženách, domácí násilí, právní interpretace

Abstrakt: V tomto článku analyzuji hlavní právní argumenty proti přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva) Českou republikou. Tvrdím, že zkoumané argumenty jsou přímo založeny na nepravdách nebo jsou postaveny na konstrukcích porušujících základní pravidla právní interpretace a elementární právní principy. Navrhuji, že pokud má být veřejná debata o Istanbulské úmluvě smysluplná, je třeba ji přesunout od pseudoproblémů k důkladné analýze současných opatření proti násilí na ženách a domácímu násilí v České republice – a k posouzení, zda a z jakých důvodů je pro zlepšení situace v této oblasti vhodnější Istanbulská úmluva, nebo jiný soubor opatření.


Stáhnout